ગણક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગણક

પુંલિંગ

 • 1

  ગણતરી કરનાર માણસ.

 • 2

  જોશી.

ગુણક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણક

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
 • 1

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  ગુણનાર અંક-સંખ્યા-રકમ.