ગુજરાતી

માં ગણકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણક1ગુણક2

ગણક1

પુંલિંગ

 • 1

  ગણતરી કરનાર માણસ.

 • 2

  જોશી.

ગુજરાતી

માં ગણકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણક1ગુણક2

ગુણક2

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
 • 1

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  ગુણનાર અંક-સંખ્યા-રકમ.