ગુણકક્ષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણકક્ષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુણની કક્ષા કે ક્રમ; 'ગ્રૅડિંગ'.