ગુજરાતી

માં ગણગણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણગણ1ગુણગણું2ગુણગુણ3

ગણગણ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ગણગણવું તે.

ગુજરાતી

માં ગણગણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણગણ1ગુણગણું2ગુણગુણ3

ગુણગણું2

  • 1

    ગુણ કર્યા બદલ ઓશિંગણ-આભારી.

ગુજરાતી

માં ગણગણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણગણ1ગુણગણું2ગુણગુણ3

ગુણગુણ3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ગણગણ.

મૂળ

રવાનુકારી