ગણગણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગણગણ

અવ્યય

  • 1

    ગણગણવું તે.

ગુણગણું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણગણું

  • 1

    ગુણ કર્યા બદલ ઓશિંગણ-આભારી.

ગુણગુણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણગુણ

અવ્યય

  • 1

    ગણગણ.

મૂળ

રવાનુકારી