ગુજરાતી

માં ગણચોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણચોર1ગુણચોર2

ગણચોર1

વિશેષણ

  • 1

    ગુણ કે પાડ ભૂલે એવું; કૃતઘ્ન.

ગુજરાતી

માં ગણચોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગણચોર1ગુણચોર2

ગુણચોર2

પુંલિંગ

  • 1

    ગુણ જોયા છતાં તેની પિછાન નહિ કરનાર; ખળ.

પુંલિંગ

  • 1

    ગુણ કે પાડ ભૂલે એવું; કૃતઘ્ન.