ગણતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગણતી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગણતરી; ગણવું તે.

 • 2

  ગણવાની રીત.

 • 3

  ગણીને કાઢેલી સંખ્યા.

 • 4

  અંદાજ, ઉદા. ગણતરી બહારનું ખર્ચ.

 • 5

  લાક્ષણિક માન; પ્રતિષ્ઠા; લેખું.