ગણવત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગણવત

 • 1

  ગણોત; સાંથ.

 • 2

  ગણોતનામું.

ગુણવંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણવંત

વિશેષણ

 • 1

  ગુણવાળું; સદ્ગુણી.

ગુણવંતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણવંતું

વિશેષણ

 • 1

  ગુણવાળું; સદ્ગુણી.

ગુણવત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણવત

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુણવાળી.