ગણિતશ્રેઢી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગણિતશ્રેઢી

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'એ.પી', એવી શ્રેઢી કે જેનાં ક્રમવાર કોઈ પણ બે પદનો ફરક સરખો જ હોય.