ગુણીજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણીજન

પુંલિંગ

 • 1

  કદરદાન; ચતુર માણસ.

 • 2

  સજ્જન; ગુણિયલ માણસ.

 • 3

  ભાટચારણ; બંદીજન.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કદરદાન; ચતુર માણસ.

 • 2

  સજ્જન; ગુણિયલ માણસ.

 • 3

  ભાટચારણ; બંદીજન.