ગુણ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુણ થવો

  • 1

    સારી અસર થવી; ફાયદો થવો.