ગતેગતું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગતેગતું થવું

  • 1

    જાય તેટલું મળી રહેવું; સરભર થઈ રહેવું; ખોટ ભરપાઈ થવી.