ગતિચક્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગતિચક્ર

વિશેષણ

  • 1

    વેગ આપનારું, વેગનું બળ સંગૃહીત કરનારું અથવા વેગનું નિયમન કરનારું પૈડું.