ગતિજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગતિજ

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ગતિમાંથી પેદા થતું; 'કાઇનેટિક'.