ગત ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગત ખાવી

  • 1

    હારવું.