ગત જાણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગત જાણવી

  • 1

    દશા (સમભાવપૂર્વક) સમજવી.