ગતે પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગતે પાડવું

  • 1

    ગતે ઘાલવું; ઠેકાણે પાડવું.