ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગંદું1

વિશેષણ

 • 1

  ગંદકીવાળું; મેલું.

મૂળ

फा. गंद:

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગુંદ2

પુંલિંગ

 • 1

  કેટલાંક ઝાડમાંથી ઝરતો ચીકણો રસ.

 • 2

  ચોટાડવાના કામમાં આવતો તેવો બાવળનો રસ.

મૂળ

हिं. गोद

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગૂંદું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગૂંદીનું ફળ.

મૂળ

જુઓ ગૂંદી

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગેંદ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દડી (ખાસ કરીને ફૂલ કે રેશમની).

મૂળ

सं. गेंदुक; प्रा. गेंदुअ; हिं.

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગદ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી હાર ('ખાવું' સાથે).

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગદ

પુંલિંગ

 • 1

  રોગ; માંદગી.

 • 2

  વેણ; વચન; વાક્ય.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગદ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી ગત; રમતમાં હારવું તે.

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગદ

પુંલિંગ

 • 1

  ['ગદા' ઉપરથી?] છડીદાર; ચોબદાર.

ગુજરાતી માં ગદની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગદ1ગદ2ગદ3

ગદ

વિશેષણ

 • 1

  [?] છાનું; ગુપ્ત.