ગદ્યપદ્યાત્મક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગદ્યપદ્યાત્મક

વિશેષણ

  • 1

    જેમાં ગદ્યપદ્ય બંને હોય તેવું.