ગદ્યબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગદ્યબંધ

વિશેષણ

  • 1

    ગદ્યમાં લખેલું-રચેલું.

ગદ્યબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગદ્યબંધ

પુંલિંગ

  • 1

    ગદ્યમાં લખેલી સાહિત્યકૃતિ.