ગુજરાતી

માં ગદ્યાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગદ્યાળ1ગદ્યાળુ2

ગદ્યાળ1

વિશેષણ

  • 1

    ગદ્યના ભાવવાળું; કાવ્ય કે ઊર્મિ વિનાનું.

ગુજરાતી

માં ગદ્યાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગદ્યાળ1ગદ્યાળુ2

ગદ્યાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    ગદ્યના ભાવવાળું; કાવ્ય કે ઊર્મિ વિનાનું.