ગંદવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંદવાડ

પુંલિંગ

 • 1

  વાસ મારતો કચરોપૂંજો અથવા મળમૂત્ર.

 • 2

  અસ્વચ્છતા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વાસ મારતો કચરોપૂંજો અથવા મળમૂત્ર.

 • 2

  અસ્વચ્છતા.