ગદ્યાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગદ્યાળ

વિશેષણ

  • 1

    ગદ્યના ભાવવાળું; કાવ્ય કે ઊર્મિ વિનાનું.

ગદ્યાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગદ્યાળુ

વિશેષણ

  • 1

    ગદ્યના ભાવવાળું; કાવ્ય કે ઊર્મિ વિનાનું.