ગંધકાયિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધકાયિત

વિશેષણ

  • 1

    'સલ્ફાઇટ'.