ગધેડાને તાવ ચડે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડાને તાવ ચડે તેવું

  • 1

    છેક જ મૂર્ખ; છેક જ અણગમતું.