ગધેડાનું પૂછડું પકડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડાનું પૂછડું પકડવું

  • 1

    જક ઝાલવી; હઠ ન છોડવી.