ગધેડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડિયું

વિશેષણ

  • 1

    મૂર્ખ.

ગધેડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જે ચપટા અને મોટા લાકડામાં ગાડીના પૈડાના લઠ્ઠા ઘલાય છે તે.

ગધેડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડિયું

વિશેષણ

  • 1

    જાડું; ગધ્ધૈયા જેવું (જેમ કે, કપડું).