ગુજરાતી

માં ગધેડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગધેડિયું1ગધેડિયું2

ગધેડિયું1

વિશેષણ

  • 1

    મૂર્ખ.

ગુજરાતી

માં ગધેડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગધેડિયું1ગધેડિયું2

ગધેડિયું2

વિશેષણ

  • 1

    જાડું; ગધ્ધૈયા જેવું (જેમ કે, કપડું).

ગુજરાતી

માં ગધેડિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગધેડિયું1ગધેડિયું2

ગધેડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    જે ચપટા અને મોટા લાકડામાં ગાડીના પૈડાના લઠ્ઠા ઘલાય છે તે.