ગધેડે ગવાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધેડે ગવાવું

  • 1

    ખૂબ સસ્તું હોવું.

  • 2

    ફજેત થવું.