ગુજરાતી

માં ગધ્ધેવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગધ્ધેવાન1ગધ્ધેવાન2

ગધ્ધેવાન1

પુંલિંગ

  • 1

    ગધેડાંવાળો; કુંભાર.

  • 2

    લાક્ષણિક ગમાર આદમી.

ગુજરાતી

માં ગધ્ધેવાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગધ્ધેવાન1ગધ્ધેવાન2

ગધ્ધેવાન2

પુંલિંગ

  • 1

    ગધેડાંવાળો; કુંભાર.