ગધ્ધેવાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધ્ધેવાન

પુંલિંગ

  • 1

    ગધેડાંવાળો; કુંભાર.

  • 2

    લાક્ષણિક ગમાર આદમી.

ગધ્ધેવાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધ્ધેવાન

પુંલિંગ

  • 1

    ગધેડાંવાળો; કુંભાર.