ગંધર્વવેદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધર્વવેદ

પુંલિંગ

  • 1

    સંગીત વિષે ચર્ચા કરતો એક ઉપવેદ; સંગીતશાસ્ત્ર.