ગધાડાસાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગધાડાસાર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (વહાણવટામાં) એક જાતની ગાંઠ કે ગાળો પાડવાની રીત.