ગંધ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગંધ આવવી

  • 1

    દુર્ગંધ માલૂમ પડવી; નાકે સોડાવું.

  • 2

    શંકા પડવી; લાગવું.