ગુજરાતી

માં ગનસનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગનસન1ગનસને2ગનેસને3

ગનસન1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂબ ધીમે અવાજે થતી વાત.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ગનસનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગનસન1ગનસને2ગનેસને3

ગનસને2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ગણસારાથી; કાનોકાન.

ગુજરાતી

માં ગનસનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગનસન1ગનસને2ગનેસને3

ગનેસને3

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ગનસને; ગણસારાથી; કાનોકાન.