ગનસન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગનસન

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખૂબ ધીમે અવાજે થતી વાત.

મૂળ

રવાનુકારી

ગનસને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગનસને

અવ્યય

  • 1

    ગણસારાથી; કાનોકાન.

ગનેસને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગનેસને

અવ્યય

  • 1

    ગનસને; ગણસારાથી; કાનોકાન.