ગુનાબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુનાબુદ્ધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુના કરવામાં વળેલી કે પડી ગયેલી બુદ્ધિ; 'મેન્ઝ રેઅ'.