ગપેગપ ચુંવાળસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગપેગપ ચુંવાળસો

  • 1

    ગપેગપ ચલાવવી તે; સાવ ગપ ઠોકવી તે.