ગુપ્તઉષ્મા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુપ્તઉષ્મા

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    (થરમૉમિટરમાં ન દેખાતી એવી) ગુપ્ત ગરમી; 'લેટંટ હીટ'.