ગુપ્તમતપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુપ્તમતપત્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    ગુપ્ત રીતે આપવાનું મતપત્ર; 'બૅલટપેપર'.