ગુપ્તમતપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુપ્તમતપત્ર

પુંલિંગ

  • 1

    ગુપ્ત રીતે આપવાનું મતપત્ર; 'બૅલટપેપર'.

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ગુપ્ત રીતે આપવાનું મતપત્ર; 'બૅલટપેપર'.