ગપોલિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગપોલિયું કરવું

  • 1

    (નિશાળમાંથી) છટકી જઈ ક્યાંક લપાઈ રહેવું કે સરી જવું.