ગપ ચાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગપ ચાલવી

  • 1

    ઊડતી કે ખોટી વાત ફેલાવી.