ગેબી અવાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેબી અવાજ

  • 1

    (અંતરનો) ગૂઢ અવાજ.

  • 2

    આકાશવાણી.