ગેબી ગોળો (ગબડાવવો) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેબી ગોળો (ગબડાવવો)

  • 1

    ગપ; અફવા.