ગુજરાતી માં ગમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગમાણ1ગમાણ2

ગમાણ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઢોરના નીરણ માટે, આડું લાકડું રાખી કરેલી જગા.

મૂળ

सं. गवादनी

ગુજરાતી માં ગમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગમાણ1ગમાણ2

ગમાણ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગભાણ; ઢોરના નીરણ માટે; આડું લાકડું રાખી કરેલી જગા.

મૂળ

सं. गवादनिका