ગમ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગમ હોવી

  • 1

    સૂઝ-સમજ હોવી.