ગુજરાતી

માં ગેરઇનસાફની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગેરઇનસાફ1ગેરઇન્સાફ2

ગેરઇનસાફ1

પુંલિંગ

  • 1

    અન્યાય.

ગુજરાતી

માં ગેરઇનસાફની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગેરઇનસાફ1ગેરઇન્સાફ2

ગેરઇન્સાફ2

પુંલિંગ

  • 1

    અન્યાય.