ગેરઇનસાફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરઇનસાફ

પુંલિંગ

  • 1

    અન્યાય.

ગેરઇન્સાફ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરઇન્સાફ

પુંલિંગ

  • 1

    અન્યાય.