ગેરકાયદેસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગેરકાયદેસર

અવ્યય

  • 1

    ગેરકાયદે; કાયદા પ્રમાણે નહિ.