ગરગર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરગર

અવ્યય

  • 1

    ઝપાટાબંધ; એક પછી એક ગરે એવી રીતે.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુરગુર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુરગુર

અવ્યય

  • 1

    રવાનુકારી એવા અવાજથી; એવો અવાજ કરીને.

મૂળ

રવાનુકારી