ગર્જંન્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગર્જંન્ત

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ગર્જતું.