ગુજરાતી

માં ગુર્જરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુર્જરી1ગૂર્જરી2

ગુર્જરી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુજરાતણ.

 • 2

  રબારણ; ગોવાળણી.

 • 3

  એક જૂનો ગુજરાતી રાસ.

 • 4

  રાગની એક ઢબ.

 • 5

  ગુજરાતી ભાષા કે ગુજરાત રૂપી દેવી.

ગુજરાતી

માં ગુર્જરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગુર્જરી1ગૂર્જરી2

ગૂર્જરી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુર્જર; ગુજરાતનું.

વિશેષણ

 • 1

  ગુર્જર-ગુજરાત દેશને લગતું.

પુંલિંગ

 • 1

  ગુજ્જર જાત.

 • 2

  ગુજરાત.

 • 3

  ગુજરાતનો વતની.