ગુરુત્વકેંદ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુરુત્વકેંદ્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    બિંદુથી વજનનું સમતોલપણું થતું હોય તે; 'સેન્ટર ઑફ ગ્રેવિટી'.