ગુરુત્વમધ્યબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુરુત્વમધ્યબિંદુ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ગુરુત્વકેન્દ્ર; બિંદુથી વજનનું સમતોલપણું થતું હોય તે; 'સેન્ટર ઑફ ગ્રેવિટી'.