ગુરુત્વરેષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુરુત્વરેષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગુરુત્વકેન્દ્રના આકર્ષણની લીટી યા દિશારેખા.