ગુજરાતી

માં ગરૂતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગરૂતા1ગુરુતા2

ગરૂતા1

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો +ગુરુતા; મોટાઈ.

ગુજરાતી

માં ગરૂતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ગરૂતા1ગુરુતા2

ગુરુતા2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુરુપણું.

 • 2

  મોટાઈ; ગૌરવ.

 • 3

  ભારેપણું.