ગરૂતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગરૂતા

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો +ગુરુતા; મોટાઈ.

ગુરુતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગુરુતા

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગુરુપણું.

 • 2

  મોટાઈ; ગૌરવ.

 • 3

  ભારેપણું.